Yurt Dışı Fuar Desteği Nedir?

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen milli katılım organizasyonlarına katılımlar desteklenmektedir.


Yurt Dışı Fuar Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Yurt Dışı fuar desteklerinden Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlanabilir. Tacir Kişi olarak faaliyet gösterenler bu mevzuat kapsamındaki desteklerden faydalanamaz.


Yurt Dışı Fuar Desteği Nasıl Hesaplanır ve Limitleri Nedir?

Yararlanıcıların yurt dışı fuar katılımlarının destek tutarı, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü ile Bakanlıkça ilan edilen “Desteğe Esas Tutar”ın çarpılması suretiyle hesaplanır.

“Desteğe Esas Tutar”, Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık resmi internet sayfası ile DYS üzerinde “Onaylı Listeler” alanında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli ifade eder.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenerek Bakanlık sayfasında ilan edilir. Örneğin; 2023 yılında katılım sağlanan fuar başına sektörel nitelikli fuarlar için 452.000 TL, prestijli fuarlar için 1.357.000 TL, genel nitelikli fuarlar için 271.000 TL’ye kadar destek alınabilir.

Yararlanıcı bir takvim yılı içinde ilan edilen prestijli fuarlardan en fazla 2 (iki) tanesi için prestjli fuar üst limitinden yararlanabilir.


Fuar Desteği Destek Ödeme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yararlanıcı destek ödeme başvurusunu DYS üzerinde “İhracat Destekleri” modülü aracılığı ile fuar bitiş tarihini müteakip 3 ay içerisinde yapmalıdır.

Devlet Teşvikleri ve daha fazlası için